Go to Top

Identyfikacja wizualna Elmodis

Identyfikacja wizualna ELMODIS – Electric Motors Diagnostics System.

Zaawansowane rozwiązania dla diagnostyki maszyn i silnika elektrycznego.

Zakres prac:

  • projekt logo
  • księga znaku
  • wizytówki
  • papier firmowy
  • projekt strony internetowej